Dr. Ambedkar stay at YAMI HOUSE Kathmandu 1956

Posted On
Posted By
SAMATA foundation

Stay at ‘ Yami House’ Kathmandu

Even the world Buddhist Conference was a war zone for Dr. Ambedkar, who had earned fame by popularizing the term ‘Dalit’ as an identity of self-respect for the “untouchables”. He had agreed to participate in the Kathmandu conference at the request of his colleagues, as he was physically unwell. Even amid his illness, he had set off to travel to Nepal along with his doctor, Dr.Malvankar, who was taking care of him. He and his team flew from Patna for Kathmandu on 14 November 1956. Also in his group were his wife, Dr.Savita Ambedkar; M.B.Chitnis, Principal of Milind Mahavidyalaya in Aurangabad; and B.H. Varel. He needed company and assistance of others when descending from the airport by holding to other’s arms. His health did not improve at all during his stay in Kathmandu.

 

Dr. Ambedkar stay at YAMI HOUSE Kathmandu 1956

Posted On
Posted By
SAMATA foundation

Stay at ‘ Yami House’ Kathmandu

Even the world Buddhist Conference was a war zone for Dr. Ambedkar, who had earned fame by popularizing the term ‘Dalit’ as an identity of self-respect for the “untouchables”. He had agreed to participate in the Kathmandu conference at the request of his colleagues, as he was physically unwell. Even amid his illness, he had set off to travel to Nepal along with his doctor, Dr.Malvankar, who was taking care of him. He and his team flew from Patna for Kathmandu on 14 November 1956. Also in his group were his wife, Dr.Savita Ambedkar; M.B.Chitnis, Principal of Milind Mahavidyalaya in Aurangabad; and B.H. Varel. He needed company and assistance of others when descending from the airport by holding to other’s arms. His health did not improve at all during his stay in Kathmandu.

 

Dr. Ambedkar and काठमाडौंमा “यमि छेँ” मा बसाईँ

Posted On
Posted By
Shhemata foundation

काठमाडौंमा “यमि छेँ” मा बसाईँ

संसारमा ‘दलित’ शव्दलाई आत्मसम्मानको पहिचानका रुपमा प्रख्याति दिलाएका डा.अम्बेडकरका लागि विश्व बौद्ध सम्मेलन पनि लडाइँको मोचा थियो । उनका सहकर्मीहरुको आग्रहका कारण उनी काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन तयार भएका थिए, जवकि उनी त्यसबेला शारीरिक रुपमा अस्वस्थ थिए । यस्तो अस्वस्सथताबीच पनि उनी आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा लिदैं आएका डा.मालवंकरका साथ नेपालसम्मको यात्रामा निस्केका थिए । उनी र उनको समूह पटनाबाट काठमाडौका लागि १९५६ नोभृम्बर १४ मा उडेका थिए । उनको समूहमा उनकी पत्नी डा.सविता अम्वेडकरका साथै औरगाबादस्थित मिलिन्द महाविद्यालयका प्रिीन्सपल एम.बी चिट्निस र बी.एच.वारेल पनि थिए । विमानस्थलमा ओर्लिदा पनि उनलाई अरुको साथ र सहयोग जरुरी थियो । पाइलटको काँध समातेर प्लेनबाट झरेका डा.अम्बेडकर को स्वास्थमा काठमाडौं बसाइँमा पनि खासै सुधार भएन ।

 

सँन्देया लिपाः

Posted On
Posted By
Dharma Ratna Yami

सँन्देया लिपाः

ऐ भाजु मय्जु । सदया थःथाय् लज्गार छुं छगू सँदेया वःह सुं यमियागु वाखंचा न्यँ छप वफरा यमिं साहस याना नेपाल तोतल न्यासि व रेज, मोटरे च्वनाः कालिम्पु थ्यंकल, अन सँ भासं नय् त्वने,च्वने वं धाये सय्कल, सँदेश स्वयाः वनेत वसः ख्वातुगु मुकंल । तातु धयागु छेगूया हिचा नयगुलि जाय्कल,लयँत पासा समि व नेवा कालिम्प्वी स्वः जुल माला नं जुल लँखर्च नापँ गय्त थेमा सल ।छ्वहःगु साहु थ्यवले खर्च चिकुला न्हाःवल । जूसा न चिमी मग्याह यमि नसा पासा सल पाय्छि याना वनेत सँदेः गल थेमा सल तःगू देशया मनूत मुनाः न्हाइपु, कालिपु,तोताव नुगः मछिगु तकँ लँ अझ न्हाइपु, तिस्सःगु सलं समिं म्ये हाःगु ँन्याःन्याःगु वंगला, गुँयागु जेँ जँे लँँयागु सिथे यक्कों दु वंगला

 

Few words from daughter Sandeya ya Lisa

Posted On
Posted By
Dharma Ratna Yami

"Sandeya Lisaa, Lhasa Bolchhe, Reply from Tibet and Chinese translated version..."
 
Few words from daughter
This book Reply from Tibet is a poetic narration of a true love-story of a young Nepali boy, who during his trading journey to Tibet, fell in love with a beautiful Tibetan girl. In this book, our father, late Dharma Ratna Yami, has marvelously poured out his feelings elaborating the true story of his adolescent love and pain of a youthful lover for a Tibetan girl Hisila. Every pain, hurdle, hardship, disparity, inequality and cultural differences between Nepal and Tibet have been portrayed magnificently in this love-story, imparting a poetic rigor.

Few words from daughter Sandeya ya Lisa

Posted On
Posted By
Dharma Ratna Yami

"Sandeya Lisaa, Lhasa Bolchhe, Reply from Tibet and Chinese translated version..."
 
Few words from daughter
This book Reply from Tibet is a poetic narration of a true love-story of a young Nepali boy, who during his trading journey to Tibet, fell in love with a beautiful Tibetan girl. In this book, our father, late Dharma Ratna Yami, has marvelously poured out his feelings elaborating the true story of his adolescent love and pain of a youthful lover for a Tibetan girl Hisila. Every pain, hurdle, hardship, disparity, inequality and cultural differences between Nepal and Tibet have been portrayed magnificently in this love-story, imparting a poetic rigor.

Arbitration & Mediation

Posted On
Posted By
Prof. Timila Yami Thapa

Concerned stakeholders should establish a framework in a Professional way for working together towards the promotion of Arbitration and Mediation as a means for the peaceful settlement of national and international commercial, service sector disputes. Buddhist countries implemented Buddhist economy theory in their practices, however, in the land of Gautam Buddha the behavior change practices are lacking among citizens including the team leaders who claim to be professionally practicing in this sector. Regional and international learning lessons should be shared through participation in international exposures which is lacking in Nepal.